Mosbestrijding

De oorzaak van mosvorming is vaak een slechte bodemstructuur. De slechte bodemstructuur kan ontstaan door een te zure bodem, te weinig bemesting, het gebruik van kunstmest, te kort maaien of een combinatie van eerder genoemde factoren. Er zijn verschillende manieren om mosvorming tegen te gaan.

Fitagro gewasbescherming helpt u zoeken naar de juiste (milieuvriendelijke) bestrijdingsmethode.